Podstawowe wartości

Uczciwość i bycie fair ...
... dla wzajemności partnerstwa

Traktujemy się z szacunkiem. Akceptujemy naszych kolegów, zarówno z ich słabościami, jak i mocnymi stronami, poważnie traktujemy ich zainteresowania, potrzeby oraz liczymy się z ich zdaniem.

Postępowanie
... w zgodzie z naszymi wartościami

Robimy to, co powiemy, dotrzymujemy danych obietnic. Działamy jasno, celowo i w interesie firmy. Nie pozwalamy, aby kierowały nami pobudki osobiste.

Odpowiedzialna praca ...
… dla uznania i akceptacji

Bierzemy odpowiedzialność wobec klienta za postępowanie nasze, naszych kolegów i partnerów. Odpowiedzialna praca jest podstawą świadomych decyzji, które wspólnie podejmujemy.

Otwarta kultura błędu ...
... w celu dobrego rozwoju

Błędów nie zamiatamy pod dywan, lecz otwarcie je omawiamy. Uczymy się na nich i mamy możliwość ich naprawy, a tym samym dalszego rozwoju samych siebie.

Informacja …
... jako oznaka poszanowania wartości i identyfikacji z przedsiębiorstwem

Udzielamy informacji i otwarcie się komunikujemy. Każdy pracownik na czas otrzymuje wyczerpujące i zrozumiałe informacje.