Serwis techniczny

Serwis techniczny zapewnia niezawodność od samego początku

Z decyzją o zakupie maszyny firmy Plasser & Theurer zawsze wiążą się bardzo konkretne oczekiwania. Nasi klienci oczekują większej wydajności, szybszej realizacji projektów, lepszej jakości pracy oraz - co nie mniej ważne - większej efektywności kosztowej. Nasz serwis techniczny jest do Twojej dyspozycji, aby od samego początku eksploatacji maszyny spełnić te oczekiwania. Gdy tylko maszyna dotrze do klienta, do pracy wkraczają specjaliści odpowiedzialni za techniczną obsługę klienta - w każdym miejscu na całym świecie.

 

Szkolenie instruktażowe przeprowadzone przez kompetentnych szkoleniowców zwiększa korzyści ekonomiczne

Po dostawie maszyny nasz serwis techniczny w pierwszej kolejności zapewni jej prawidłowe uruchomienie u klienta. Oznacza to, że wszystkie funkcje są od samego początku będą wykonane perfekcyjnie.

Podczas późniejszego praktycznego szkolenia instruktażowego dla pracowników obsługi maszyn ważne jest przekazanie wiedzy o tym, jak można wykorzystać ogromny potencjał maszyny. Ponieważ wraz z rosnącymi umiejętnościami prawidłowej i efektywnej obsługi maszyn wzrastają również korzyści ekonomiczne. Potwierdza to praktyka. Z jednej strony jest to kwestia pełnego wykorzystania potencjału wydajności maszyny; z drugiej strony błędów w obsłudze należy unikać zwłaszcza w fazie rozruchu, ponieważ mogą one pociągnąć za sobą znaczne koszty.

Właściwa konserwacja wydłuża okres użytkowania

Aby utrzymać wydajność i dostępność maszyny na wysokim poziomie przez jak najdłuższy czas, konieczna jest profesjonalna konserwacja. Nasi serwisanci posiadają wysokie kompetencje również w tym zakresie. Wiedzę i zdobyte przez lata doświadczenie przekazujemy pracownikom obsługi technicznej naszych klientów. Jest to podstawa długotrwałej i rentownej eksploatacji.

Zapewnienie ciągłości obsługi po zakończeniu okresu gwarancyjnego

Serwis techniczny pozostaje do dyspozycji również po zakończeniu określonego w umowie okresu gwarancyjnego. Oferujemy profesjonalne wsparcie przez telefon lub internet, co oznacza, że wiele problemów można rozwiązać bezpośrednio. Naturalnie zapewniamy również pomoc na miejscu i wykonujemy naprawy.

W tym kontekście coraz większego znaczenia nabierają kompetencje techniczne naszych serwisantów. Jest to niewątpliwy atut, który wynika z bezpośredniego dostępu do know-how firmy Plasser & Theurer.

Wydłużenie okresu korzystania z pełnej funkcjonalności maszyny

Nasi klienci coraz częściej korzystają z usług serwisu technicznego. Wynika to również z faktu, że nasi klienci chcą korzystać z wydajności maszyn przez jak najdłuższy czas.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów w tym zakresie, stopniowo rozbudowywaliśmy naszą sieć serwisową. Obecnie Klienci we wszystkich regionach na całym świecie mogą korzystać z serwisu technicznego Plasser & Theurer i firm partnerskich.

Z naszym serwisem technicznym można skontaktować się pisemnie na adres E-mail: serwis@plasser.pl