Pakiet serwisowy A4

Pakiet serwisowy A4

Nowy zespół podbijający z opcją obsługi przez techników serwisowych

Dlaczego wycofywać całą maszynę z eksploatacji, tylko dlatego, że upłynął okres użytkowania zespołu podbijającego? Dostarczymy nowy, najnowocześniejszy zespół podbijający. Pozwala to na ponowne uzyskanie maksymalnej rezerwy zużycia oraz wydłużenie czasu pracy swojej maszyny. Pakiet serwisowy A4 obejmuje również profesjonalną fachową obsługę przez naszych techników serwisowych.

 

Zakres naszych usług

  • Nowy zespół podbijający zgodnie z najnowszym rozwojem techniki
  • możliwe są rożne opcje gwarancji
  • sprawdzenie przez naszych techników serwisu, czy montaż został wykonany prawidłowo
  • w tym również przeglądy wykonywane przez naszych techników serwisu

Korzyści

  • Zwiększenie liczby wykonania podbić
  • oszczędności kosztów z tytułu potencjalnych napraw,
  • zaoszczędzenie kosztów z tytułu ewentualnego przekroczenia czasu zamknięcia linii na czas wykonania robót torowych oraz kosztów wynikających z kar nakładanych w związku z wystąpieniem awarii, których nie można było przewidzieć
  • oszczędność kosztów skorzystania z usług techników serwisu