SmartCatalog

SmartCatalog

Cyfrowe zarządzanie częściami zamiennymi

Przyspiesz proces wyszukiwania!
Skorzystaj z wygodnej funkcji wyszukiwania: Wystarczy podać numer części, pozycję w systemie komputerowym, nazwę lub numer karty części zamiennej – system automatycznie wyświetli wybrane części.

Łatwiejsze i szybsze znajdowanie oryginalnych części zamiennych

Oprócz katalogów w wersji wydrukowanej dostępny jest również nasz SmartCatalog, dzięki któremu łatwiej znajdziesz oryginalne części zamienne. Oprócz istotnych informacji zawartych w zwykłych wydaniach w formie drukowanej, aplikacja cyfrowa oferuje szereg funkcji, dzięki którym zarządzanie częściami zamiennymi będzie w przyszłości szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze. Obecnie dostępne są różne katalogi w formie cyfrowej z częściami do standardowych maszyn, które sięgają wstecz do maszyn wyprodukowanych od roku 2006.

 

Zakres naszych usług

  • Aplikacja na smartfony lub tablety z systemami operacyjnymi iOS lub Android
  • dostępna jest również aplikacja internetowa na komputer lub na laptop
  • bezpośrednie zapytanie za pośrednictwem zintegrowanej listy zapytań
  • pewny wybór spośród ponad 60 000 zdjęć produktów
  • pobieranie kart części zamiennych

Korzyści

  • szybsze, łatwiejsze i pewniejsze zarządzanie częściami zamiennymi
  • wygodna funkcja wyszukiwania
  • łatwe aktualizacje dzięki pobieraniu nowych wersji

Pobranie

SmartCatalog - aplikacja

W SmartCatalogu są tylko te części zamienne, których potrzebujesz dla swoich maszyn.

SmartCatalog jest w zasadzie zbudowany tak samo jak katalogi części zamiennych w wersji drukowanej.

Wyszukiwanie można znacznie przyspieszyć dzięki wygodnej funkcji wyszukiwania.

Podobnie jak w katalogach drukowanych, potrzebne części można zidentyfikować na rysunkach technicznych.

Potrzebne części można po prostu przenieść na listę zapytań, która jest przesyłana albo do działu zakupów w swojej firmie, albo bezpośrednio do partnera Plasser & Theurer oferującego usługi serwisowe.

Ponad 60 000 zdjęć produktów ułatwiają znalezienie dokładnie tych części, których potrzebujesz.

SmartCatalog - strona internetowa

Wygodna funkcja wyszukiwania: Przyspiesz proces wyszukiwania

SmartCatalog ma podobny układ jak nasze katalogi w wersji drukowanej. Jeśli chcesz przyspieszyć wyszukiwanie, skorzystaj z wygodnej funkcji wyszukiwania: Wystarczy podać numer części, pozycję w systemie komputerowym, nazwę lub numer karty części zamiennej – system automatycznie wyświetli wybrane części. W wersji internetowej jest dodatkowa opcja rozszerzenia wyszukiwania online na wszystkie katalogi maszyn dostępne dla Twojej firmy.

 

Ponad 60 000 zdjęć produktów: Większa pewność wyboru

Obecnie w katalogu jest już ponad 60 000 zdjęć części zamiennych. Ułatwia to znalezienie potrzebnych części - i daje większą pewność, że wybrałeś właściwe części. Na ekranie wyświetla się najnowszy katalog maszyn oraz Twoje ostatnie zapytanie o części zamienne.

 

Zintegrowana lista zapytań: Złóż zapytanie bezpośrednio

Nowy SmartCatalog posiada zintegrowaną listę zapytań. Dzięki temu możesz zebrać wybrane części i przekazać je do właściwej jednostki, np. do działu zakupów. W razie potrzeby możesz przesłać listę z zapytaniami o części zamienne do właściwego partnera serwisowego Plasser & Theurer. Dzięki temu realizacja zapytania będzie nie tylko sprawniejsza, ale i bezpieczniejsza. Korzystanie z katalogu online pozwala uniknąć błędów w pisowni, które mogą się pojawić przy przepisywaniu nazwy i numeru części zamiennych z katalogu w wersji papierowej.

 

Dowód użycia pozwala na efektywne zarządzanie częściami zamiennymi

Całkowitą nowością jest funkcja: dowód użycia Ta funkcja pokazuje, jak często dana część zamienna jest używana w konkretnej maszyny lub we wszystkich maszynach z Twojego parku pojazdów. Na podstawie tych informacji można łatwo ocenić, czy opłaca się zamówić więcej takich części, aby ułatwić zarządzanie zapasami. W wersji online nowością jest również możliwość pobrania kart informacyjnych o częściach zamiennych w formacie PDF.

 

Tu można przejść do SmartCatalog

Nowy SmartCatalog jest dostępny w kilku wersjach językowych i zawiera części zamienne dla wszystkich maszyn standardowych, wyprodukowanych po roku 2006. Już zarejestrowani użytkownicy SmartCatalog mają dostęp do nowej wersji online bez koniecznego osobnego logowania się. Więcej informacji na temat SmartCatalog można uzyskać na stronie: smartcatalog@plassertheurer.com Można również zamówić aplikację dla swojej firmy.

smartcatalog.plassertheurer.com

Smart­Ca­ta­logWeb Smart­Ca­ta­lo­gApp
> 60 000 zdjęć tak tak
urząd­zenia mo­bilne tak tak
Desktop (zo­pty­ma­li­zo­wany) tak nie
Po­branie (karty części za­mi­en­nych w for­macie PDF) tak nie
Tryb off­line nie tak
Zwykłe wys­zu­ki­wanie tak tak
Wys­zu­ki­wanie zaa­wan­so­wane tak nie
Dowód użycia tak nie
In­for­macja o częś­ciach za­mi­en­nych tak tak
Uni­kanie błędów w pi­sowni tak tak
Zawsze na­jak­tu­al­nie­jsza wersja ka­ta­logu tak tak