Konserwacja

Usługi konserwacji

Konserwacja strefą oszczędności

Zwiększenie dostępności, niższe koszty cyklu życia maszyny oraz niższe koszty stałe to czynniki mające wpływ na wzrost rentowności każdego parku maszynowego Skorzystanie z naszych usług w obszarze konserwacji i serwisowania zapewni Twojej firmie możliwość pełnego wykorzystania ww. potencjałów. Optymalną dla swojej firmy usługę można wybrać spośród czterech pakietów. Zawsze priorytetowo podchodzimy do indywidualnych wymogów naszych Klientów.

Nasze pakiety konserwacji

 • Przegląd
 • wsparcie techniczne
 • konserwacja podstawowa
 • konserwacja kompleksowa

Korzyści

 • Zwiększenie niezawodności, wydajności i wydłużenie okresu użytkowania
 • wzrost wartości odsprzedaży Twojej maszyny
 • bezpieczeństwo dzięki zapobieganiu
 • przewidywalne koszty i prace konserwacyjne
 • elastyczne planowanie terminów wykonania robót
 • pełna dokumentacja każdej czynności

Przegląd

Okresowe przeglądy przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników

Umowy na wykonanie przeglądów maszyny to najłatwiejsza metoda zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenia dostępności maszyny. Nasi serwisanci wykonają okresowe przeglądy maszyny albo bezpośrednio na placu budowy albo w warsztacie. Dokumentację przeglądu wykonuje się zgodnie ze zestandaryzowaną zasadą VEDO. Otrzymają Państwo raport z audytu, i jeśli to konieczne, wykaz niezbędnych części zamiennych. Wykonanie przeglądu pozwoli na uzyskanie wszelkich informacji, aby prowadzić prewencyjne czynności utrzymaniowe.

Zakres naszych usług

 • Regularnie wykonywane kontrole Twojej maszyny
 • Kontrole wykonują nasi serwisanci
 • Dokumentacja zgodnie z zasadą VEDO
 • Raport z audytu
 • Możliwość zaproponowania części zamiennych

Korzyści

 • Zwiększenie dostępności
 • zapewnienie ważnych danych na potrzeby prewencyjnego utrzymania
 • minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii

Wsparcie techniczne

Pewność uzyskania wsparcia technicznego świadczonego przez wykwalifikowanych serwisantów

Decydujące znaczenie dla dalszej eksploatacji ma uruchomienie maszyny. Dlatego też wsparcie techniczne oferujemy już w początkowej fazie eksploatacji, kiedy to przeprowadzamy rozruch maszyny i szkolimy pracowników obsługi w terenie. W późniejszym czasie można oczywiście nadal liczyć na nasz serwis techniczny, albo korzystając ze zdalnej diagnostyki, albo bezpośrednio placu budowy. Ponadto dla każdego Klienta jesteśmy bezpośrednią jednostką kontaktową w zakresie przeglądów i indywidualnych usług konserwacyjnych.

 

Zakres naszych usług

 • Wykrywanie i usuwanie usterek
 • Naprawy
 • Kalibracja systemów maszynowych
 • Usługi wsparcia technicznego świadczone przez naszych serwisantów

Korzyści

 • Zapewnienie wykwalifikowanych pracowników obsługi
 • sprawna realizacja drobnych napraw
 • krótki czas reakcji
 • zwiększenie dostępności

Podstawowa konserwacja

Konserwacja w pewnych rękach

Opcja podstawowej konserwacji zapewnia większą dostępność maszyny, okresową kalibrację układów pomiarowych oraz zindywidualizowane usługi doradcze świadczone przez kompetentnych doradców dla maszynistów W przypadku wyboru tej opcji umów wykonujemy generalnie te prace konserwacyjne, które zgodnie z podręcznikiem konserwacji wykonuje się raz na miesiąc i raz na rok. Oznacza to, że sprawdzamy systemy robocze i regularnie przeprowadzamy także kalibrację systemów pomiarowych. Ta opcja umowy konserwacyjnej obejmuje również kontrole zgodnie z zasadą VEDO oraz przygotowanie raportów z audytu i wykazu niezbędnych części zamiennych.

Zakres naszych usług

 • Konserwacja zgodnie z książką serwisową
 • Wymiana filtrów, oleju i smarów
 • Kalibracja systemów maszynowych, w tym uzyskanie certyfikatu
 • Sprawdzanie systemów istotnych ze względów bezpieczeństwa
 • Audyt maszyn i raporty VEDO
 • Wykonanie czynności konserwacyjnych przez naszych techników serwisu

Korzyści

 • Wykonanie robót przez naszych techników serwisu
 • wykorzystanie pełnej wydajności maszyny
 • udzielanie indywidualnych konsultacji maszynistom z Twojej firmy
 • zapewnienie ważnych danych na potrzeby prewencyjnego utrzymania

Konserwacja kompleksowa

Cały zakres konserwacji po stałej cenie

Jeśli Twoja firma chciałaby przeznaczać na utrzymanie maszyn roczny budżet w stałej wysokości i skupić się na swoich podstawowych kompetencjach: to idealnym rozwiązaniem jest konserwacja kompleksowa. Przeprowadzamy nie tylko planowe, lecz także nieplanowe czynności konserwacyjne oraz naprawy. Stała cena obejmuje również koszt części zamiennych i zużywalnych, a także wymianę filtrów, olejów i smarów zgodnie z podręcznikiem konserwacji.

Zakres naszych usług

 • Wykonanie wszystkich planowych i nieplanowych czynności konserwacyjnych
 • Naprawy, przeglądy i kontrola systemów istotnych ze względów bezpieczeństwa
 • Remont kapitalny głównych zespołów
 • Wymiana części uszkodzonych lub zużytych
 • Wykrywanie i usuwanie usterek oraz kalibracja wszystkich systemów roboczych

Korzyści

 • Kompleksowy pakiet usług konserwacji po stałej cenie
 • indywidualnie ustalany czas trwania
 • pewna dostępność i wykorzystanie pełnej wydajności maszyny
 • dłuższy okres użytkowania maszyn
 • udzielanie indywidualnych konsultacji maszynistom z Twojej firmy
 • wzrost wartości odsprzedaży Twoich maszyn