Data Recording Processor – DRP

Data Recording Processor – DRP

System pomiarowy do dokumentacji geometrii toru

Aktualizację systemu oferujemy po stałej cenie, zależnie od typu maszyny.

 

Skorzystanie z korzyści technologii cyfrowej

Elektroniczny rejestrator pomiarów DRP służy do rejestrowania, oceny, analizowania i przedstawiania różnych parametrów toru, takich jak nierówności podłużne, nasuwanie, poziom poprzeczny, wichrowatość itp. Urządzenia pomiarowe wytwarzają sygnały analogowe. Są one odczytywane w regularnych odstępach czasu, zapisywane po przetwarzaniu analogowo-cyfrowym i wyświetlane na ekranie. W pełni cyfrowe przetwarzanie wartości pomiarowych oferuje pewne nowe możliwości oceny i analizy.

 

Zakres naszych usług

 • Komputer z panelem dotykowym z ekranem 15 cali z klawiaturą ze stali szlachetnej z trackpadem
 • zgodne z normą EN 13848 obliczenie nasuwania i wysokości D1 (3-25 m)
 • graficzne przedstawienie wyników pomiarów i tolerancji przy odbiorach w zależności od klasy linii i rodzaju wykonania robót
 • dostępny w ponad 20 językach
 • zależnie od potrzeb do wyboru ponad 8 parametrów

Korzyści

 • Zautomatyzowany raport przekroczenia wartości granicznych - oszczędność czasu dzięki bezpośredniemu przeliczeniu na konkretne parametry jakościowe
 • nieskomplikowane oznaczanie zdarzeń za pomocą predefiniowanych znaczników na ekranie dotykowym

Wszystkie zalety cyfrowej technologii zapisu 

Rejestrator DRP jest w stanie przetworzyć więcej niż maksymalnie osiem sygnałów, jak to miało miejsce w przypadku rejestratora DAR. Wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym na komputerze z panelem dotykowym umożliwia bezpośrednią analizę poszczególnych kanałów i oferuje możliwość bardziej szczegółowego opisu poszczególnych zdarzeń za pomocą funkcji komentarza.

Ponadto rejestrator DRP oferuje możliwość:

 • analizy zapisów danych pomiarowych i wykonania robót na podstawie linii zatwierdzających i odbiorczych
 • wprowadzenia protokołów przekroczeń zamiast szablonów analizy
 • elektronicznego przesyłu zapisów pomiarów i wyników robót oraz danych pomiarowych
 • dodatkowych parametrów rejestracji w razie potrzeby
 • przedstawienia wyników pomiarów w oparciu o zapisy pomiarów RAILab (Ril 821.2001)
 • nowych kryteriów oceny (dostosowanych do Ril 821.2001)
 • obliczenia nasuwania i wysokości (D1) zgodnie z normą EN-13848
 • użycia dostępnej na rynku drukarki

SmartALC i rejestrator DRP w ofercie zintegrowanej

Jednoczesna wymiana dwóch elementów pozwala zaoszczędzić cenny czas pracy i koszty. Jeżeli teraz doposażysz także Automatyczny Komputer Sterujący SmartALC w cyfrowe urządzenie do zapisu wartości pomiarowych DRP, zaoszczędzisz jeszcze więcej. Obecnie oferujemy obydwa urządzenia w ofercie zintegrowanej.