Laser do pomiaru wielkości podnoszenia i nasuwania i laser łuku

Laser do pomiaru wielkości podnoszenia i nasuwania i laser łuku

Namiar i podbijanie wykonywane przez jedną maszynę

Na potrzeby przeprowadzenia pomiarów wstępnych na prostych odcinkach toru firma Plasser & Theurer oferuje do pomiaru wielkości podnoszenia i nasuwania toru jako element doposażenia podbijarek. Do wykonywania robót na łukach oraz na rozjazdach do dyspozycji jest system lasera łuku CAL. Obydwa systemy składają się z dwóch elementów: kamery odbiorczej, która jest zamontowana na podbijarce na regulowanym w pionie i poziomie zespole liniowym, oraz wózka laserowego z ręcznie regulowanym laserem. Laser ten umożliwia względne wykrywanie długofalowych błędów geometrii toru. W celu przeprowadzenia jazdy pomiarowej oraz zarejestrowania danych pomiarowych używa się automatycznego komputera sterującego ALC.

 

Zakres naszych usług

  • Wykonanie robót remontowych
  • sprawdzenie sprawności działania i uruchomienie
  • próbne wykonanie robót
  • szkolenie wstępne i dokumentacja

Korzyści

  • do wykonania czynności pomiarowych nie są potrzebni dodatkowi pracownicy
  • bezpośrednie prowadzenie dzięki wiązce lasera w czasie wykonywania robót
  • wykonanie namiaru w celu obliczenia danych korekty
  • określenie geometrii toru w układzie bezwzględnym w powiązaniu z pomiarem w odniesieniu do punktu stałego
  • szybkie przygotowanie urządzenia laserowego do pracy

Bezpośrednie prowadzenie maszyny, ustalenie wartości korekt lub określenie geometrii toru w układzie bezwzględnym

Podbijarka wyposażona w laser może być albo prowadzona bezpośrednio za wiązką lasera, albo też można ją wykorzystać przed właściwą pracą do ustalenia wartości korekty. W powiązaniu z pomiarem w odniesieniu do punktu stałego ten system pozwala także na określenie geometrii toru w układzie bezwzględnym.

 

Sprawdzenie warunków przed montażem

Aby korzystać z systemów laserowych na podbijarce, muszą być spełnione pewne podstawowe warunki. Sprawdzimy je przed montażem. Dlatego prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z nami.