Smart ALC

SmartALC

Zwiększenie efektywności dzięki zastosowaniu inteligentnej techniki

Aktualizację systemu oferujemy po stałej cenie, zależnie od typu maszyn i złożoności.
Nowoczesny system sterujący SmartALC umożliwia coraz większe zautomatyzowanie pracy podbijarki, a jednocześnie optymalnie wspiera operatorów maszyn w wykonywaniu ich zadań.

Prowadzenie geometrii toru dla podbijarek przy użyciu Automatycznego Komputera Sterującego

Automatyczny komputer sterujący SmartALC to centralne urządzenie komputerowo wspomaganego prowadzenia geometrii w podbijarkach i wyznacza nowe standardy w zakresie łatwości obsługi i niezawodności procesu. Oprócz dwóch stosowanych na całym świecie trybów pracy mających na celu optymalizację geometrii toru, czyli trybu wyrównawczego - gdy geometria toru jest nieznana oraz trybu dokładnego - gdy geometria toru jest znana, na życzenie Klienta opracowaliśmy trzeci tryb roboczy usuwania pojedynczych błędów geometrii toru (Spot-Tamping).

 

Zakres naszych usług

  • SmartALC w dwóch wariantach: Komputer z panelem dotykowym z ekranem 21,5 cali lub 15 cali, z klawiaturą ze stali szlachetnej z trackpadem
  • nowe, nowoczesne i ergonomiczne interfejsy użytkownika w celu jeszcze lepszej dostępności elementów obsługi
  • Na życzenie: Zintegrowanie trybu Spot-Tamping do usuwania pojedynczych błędów geometrii toru w celu zwiększenia wydajności i poprawy jakości pracy dla podbijarek rozjazdów i podbijarek uniwersalnych
  • opcjonalnie: Moduł Referenced Track Geometry rozszerza możliwości eksploatacyjne podbijarki o referencyjny pomiar wstępny geometrii toru

Korzyści

  • intuicyjna obsługa na każdym poziomie wiedzy
  • uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą to już przeszłość.
  • zrównoważona geometria toru z celowymi rezerwami zużycia
  • zwiększenie efektywności dzięki celowemu wjeżdżaniu na miejsca błędów w geometrii toru

Tryb wyrównawczy

Prowadzenie podbijarki zgodnie ze względną lub nieznaną geometrią toru: Podbijarka pracuje zgodnie z metodą minimalizacji błędów. Po wykonaniu jazdy w trybie pomiarowym zmierzone nierówności poprzeczne są wyrównywane i oblicza się wartości podnoszenia i przesunięcia. Przy przechyłce toru SmartALC sam oblicza propozycję. Wyliczone wartości służą dla operacji podbijania jako wartości docelowe.

 

Tryb dokładny

Prowadzenie podbijarki zgodnie z geometrią toru w układzie bezwzględnym: Znana jest geometria toru z promieniami, krzywymi przejściowymi, zmianą nachylenia i przechyłkami. Przed przystąpieniem do wykonania robót trzeba ustalić odchylenie względem zdefiniowanego położenia bezwzględnego. Do tego służą układy namiarowe w połączeniu z pomiarem w odniesieniu do punktu stałego. Innowacyjne uzupełnienie oferuje moduł AbsoluteTrackGeometry. Stanowi opcję rozszerzenia funkcjonalności podbijarki o pomiar geometrii toru w układzie bezwzględnym.

 

Procedura usuwania pojedynczych błędów (Spot-Tamping)

W przypadku podbijarek rozjazdów lub uniwersalnych podbijarek torowych dzięki narzędziom Spot-Tamping-Tool (opcjonalne wyposażenie) można zwiększyć wydajność i poprawić jakość wykonywanych robót – dodatkowo uzyskuje się większy komfort dla pracowników obsługi oraz automatyczną identyfikację pojedynczych błędów.

 

SmartALC i rejestrator DRP w ofercie zintegrowanej

Jednoczesna wymiana dwóch elementów pozwala zaoszczędzić cenny czas pracy i koszty. Jeżeli teraz doposażysz także Automatyczny Komputer Sterujący SmartALC w cyfrowe urządzenie do zapisu wartości pomiarowych DRP, zaoszczędzisz jeszcze więcej. Obecnie oferujemy obydwa urządzenia w ofercie zintegrowanej.