Szkolenia Plasser & Theurer

Szkolenia w firmie Plasser & Theurer

Najlepsze szkolenia dla wszystkich pracowników bezpośrednio u producenta

Szkolenia i kursy: W pełni wykorzystaj potencjał swojej maszyny

Duża wydajność, a dzięki temu rentowność naszych maszyn są bezsporne. Teraz należy przeszkolić pracowników obsługi, aby byli w stanie w pełni wykorzystać wydajność maszyny i zwiększyć rentowność. W tym celu oferujemy szkolenia dla pracowników na każdym poziomie kwalifikacji - od początkujących po profesjonalistów. Za pomocą najnowocześniejszych symulatorów i kursów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta jesteśmy w stanie zoptymalizować obsługę, konserwację i naprawę maszyn.

 

Zakres naszych usług

  • Szkolenia na symulatorach: PIC, CMS/CWS, ALC, 09-3X, 09-4x4/4S, pług tłuczniowy z okularami VR, stanowisko do badań układów hydraulicznych
  • oferty kursów: Obsługa maszyn, instalacja hydrauliczna i elektryczna, wyszukiwanie błędów i Troubleshooting, naprawa i konserwacja
  • Specjalne szkolenia zgodnie z wymaganiami Klienta

Korzyści

  • Pełne wykorzystanie potencjału Twoich maszyn
  • większa wydajność maszyn
  • mniej błędów
  • zwiększenie standardów bezpieczeństwa
  • poprawa wydajności dzięki zastosowaniu nowych technologii