Dostępność maszyny

Najwyższa dostępność w każdej fazie użytkowania maszyny

Decydujące znaczenie dla dalszej eksploatacji ma uruchomienie maszyny. Dlatego też wsparcie techniczne oferujemy już w początkowej fazie eksploatacji, kiedy to przeprowadzamy rozruch maszyny i szkolimy pracowników obsługi w terenie. W późniejszym czasie można oczywiście nadal liczyć na nasz serwis techniczny, albo korzystając ze zdalnej diagnostyki, albo bezpośrednio placu budowy. Ponadto dla każdego Klienta jesteśmy bezpośrednią jednostką kontaktową w zakresie przeglądów i indywidualnych usług konserwacyjnych.