Z VEDO nowy cykl życia

Przywrócenie pełnej dostępności i wszystkich funkcjonalności

Pakiet usług serwisowych w zakresie remontu maszyny

Najpóźniej przed pierwszym remontem kapitalnym każdy zarządca zastanawia się, jak w możliwie najbardziej ekonomicznie rozsądny sposób można przywrócić maszynę do bardzo dobrego stanu. Naszą odpowiedzią na tę potrzebę jest VEDO - nowy pakiet serwisowy, obejmujący wszystkie konieczne części zamienne oraz usługi serwisowe.

VEDO rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu maszyny przez wykwalifikowanych serwisantów. Kolejnym etapem jest szczegółowe udokumentowanie aktualnego stanu maszyny w raporcie z audytu. Na tej podstawie przygotowujemy ofertę, w której są wyszczególnione części zamienne oraz działania, które są wskazane i zalecane w ramach skutecznie przeprowadzonego remontu i modernizacji. Ponadto deklarujemy gotowość udzielenia wszelkiego rodzaju wsparcia podczas wykonywania robót.

Korzyści

 • Zwiększenie dostępności
 • zapewnienie kompletnej funkcjonalności
 • audyt maszyn w oparciu o know-how producenta
 • rzetelny i kompleksowy raport z audytu
 • oferta VEDO na wszystkie niezbędne części zamienne i środki/działania
 • przestrzeganie kryteriów jakości światowego lidera
 • opcje modernizacji

Szczegółowy przegląd w ramach audytu maszyny

Audyt przeprowadzany przez naszych serwisantów to pierwszy krok do przywrócenia doskonałego stanu technicznego Twojej maszyny. Przykładowo na dokładne sprawdzenie standardowej maszyny do budowy torów potrzeba jednego dnia roboczego.

Przedmiotem dokładnej kontroli są przede wszystkim systemy bezpieczeństwa, elementy napędu, zespoły robocze, wyposażenie zwiększające komfort oraz wszystkie pozostałe elementy wyposażenia. W ramach audytu rejestruje się stan zużycia zarówno ogólnie, jak i szczegółowo. Jeśli maszyny są gotowe do eksploatacji, dodatkowo poddaje się kompleksowym testom funkcjonalnym.

Wszystkie wyniki badań ujmuje się w zestandaryzowanym protokole, na podstawie którego następnie opracowuje się raport z audytu oraz ofertę zgodnie z zasadą VEDO.

Przejrzysty i kompleksowy raport z audytu

Raport z audytu obejmuje dwa duże obszary. Po pierwsze - w podsumowaniu jest opisany ogólny stan maszyny w sposób zwięzły i przejrzysty. Po drugie - ze szczegółowego raportu z dokumentacją zdjęciową wynika, które części i podzespoły są w dobrym stanie technicznym, a które trzeba odnowić, naprawić lub wymienić.

 

Oferta wg wyjątkowej zasady VEDO

Sporządzona na podstawie raportu oferta zawiera listę koniecznych części zamiennych oraz informacje o opcjonalnych usługach serwisowych związanych z instalacją. Zależnie od potrzeb można skorzystać z usług doradczych oraz z szerokiego wachlarza usług aż po kompleksową realizacją wszystkich robót w warsztacie Plasser & Theurer.

Wyjątkową zaletą oferty VEDO jest to, że od razu widać, jaka jest kolejność priorytetów poszczególnych elementów:

 • V oznacza Vital i określa wszystkie części i działania, które mają istotne znaczenie dla podstawowych funkcji i bezpieczeństwa maszyny.
 • E oznacza Essential i definiuje wszystkie części i działania, które służą przywróceniu rezerw zużycia do 100 procent.
 • D oznacza Desirable i określa wszystkie części i działania, które można podjąć, aby poprawić optykę oraz podnieść komfort pracy pracowników.
 • O oznacza Optional i rekomenduje części, które można zamontować, aby zmodernizować i ulepszyć maszynę.

Nowy standard naprawy obowiązujący na całym świecie

VEDO to pakiet usług serwisowych, który we współpracy z naszymi firmami partnerskimi oferujemy na całym świecie. Audyty maszyn, raporty z audytów i oferty zgodnie z zasadą VEDO przygotowuje się na podstawie zestandaryzowanych protokołów. Wszystkie procesy i usługi odpowiadają wysokim kryteriom jakości Plasser & Theurer.