Doposażenie (Retrofit)

Doposażenie (retrofit)

Nowe możliwości maszyn, które okres świetności mają już za sobą

Niechętnie rozstajemy się z maszynami, które sprawdzały się w pracy przez dziesiątki lat. Wiadomo, co potrafią. Pracownicy mogą je obsługiwać nawet przez sen. A każda zmiana zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ale rozwój techniczny postępuje i lista korzyści płynących z zastosowania nowych technologii jest długa. W tej sytuacji doposażenie maszyn (retrofit) to opłacalna alternatywa dla zakupu nowej maszyny.

Zakres naszych usług

  • Modernizacja starych maszyn
  • zachowanie nienaruszonej podstawowej konstrukcji maszyny
  • precyzyjnie zdefiniowane renowacja i odnowienie
  • montaż dodatkowych funkcji
  • podniesienie standardu bezpieczeństwa

Korzyści

  • Podniesienie standardu bezpieczeństwa
  • zwiększenie dostępności
  • wzrost wydajności
  • poprawa efektywności energetycznej
  • zachowanie dopuszczenia do eksploatacji