Remont kapitalny zespołu podbijającego

Remont kapitalny po stałej cenie z pakietem serwisowym B4 lub B8

Montaż najnowocześniejszych oryginalnych części zamiennych i zużywalnych

Jeśli warunki konkurencji w zakresie zleceń na podbijanie będą coraz trudniejsze, to duża dostępność maszyn stanie się jeszcze ważniejszym czynnikiem. Dlatego oferujemy pakiet usług serwisowych remontu kapitalnego, wykraczający poza zakres zwykłych remontów, co zapewni dostępność maszyny.

 

4 lata bezpieczeństwa z programem filaru B4*

 • Remont kapitalny po stałej cenie
 • gwarancja na 12 miesięcy lub remont kapitalny po wykonaniu 250.000 cykli podbijania
 • 2 do 3 przeglądów wykonanych przez naszych techników serwisu w pierwszym roku
 • trzy kolejne przeglądy wykonywane przez naszych techników serwisu w ciągu 3 kolejnych lat, podczas których sprawdza się wszystkie komponenty istotne pod względem wykonania procesu podbijania, a także przedstawiane są propozycje naprawy. Częstotliwość wykonywania czynności serwisowych: raz w roku lub po 250 000 cyklach podbijania

Pobranie

8 lat bezpieczeństwa z programem z filarem B8*

 • 2 remonty kapitalne po stałej cenie
 • gwarancja 24 miesiące lub remont kapitalny po wykonaniu 500.000 cykli podbijania
 • co najmniej 9 przeglądów zespołu podbijającego wykonanych przez naszych techników w ciągu 8 lat, podczas których sprawdza się wszystkie części, które bezpośrednio lub pośrednio oddziaływują na zespół podbijający, a także przedstawiane są propozycje naprawy - podczas drugiego remontu kapitalnego zostanie bezpłatnie przekazany jeden zestaw podbijaków .

Pobranie

Zakres naszych usług

 • standardowa wymiana wszystkich istotnych komponentów*
 • sprawdzenie sprawności działania komponentów podczas przebiegu testowego na stanowisku badawczym
 • sprawdzenie przez naszych techników serwisu, czy montaż został wykonany prawidłowo
 • w tym również przeglądy wszystkich komponentów istotnych do wykonania podbijania przeprowadzane przez naszych techników serwisu
 • możliwe są rożne opcje gwarancji

Korzyści

 • Zwiększenie liczby wykonania podbić
 • stała cena (zaoszczędzenie ewentualnych dalszych rozliczeń)
 • wydłużenie czasu użytkowania maszyny
 • zaoszczędzenie kosztów z tytułu ewentualnego przekroczenia czasu zamknięcia linii na czas wykonania robót torowych oraz kosztów wynikających z kar nakładanych w związku z wystąpieniem awarii, których nie można było przewidzieć

* wały wibracyjne, łożyska, siłowników zwierania, siłowników pneumatycznego ograniczenia posuwu, węże, kolumny prowadzące łącznie z mocowaniem, sprzęgi wału wibracyjnego, uszczelki oraz zestawy uszczelniające, sworznie i tuleje, śruby, sprężyny, nakrętki, tarcze, smary