Usługi ECM

Usługi ECM

Bezpieczeństwo prawne i zapewnienie jakości dla parku maszyn Klienta

Od roku 2013 certyfikacja zgodnie ze standardem ECM

Plasser & Theurer od roku 2013 oferuje wszystkie usługi, do wykonania których jest zobowiązany zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ECM (skrót od: Entity in Charge of Maintenance) [podmiot odpowiedzialny za utrzymanie]. Oprócz technicznej wiedzy producenta posiadamy również cenne doświadczenie w zakresie wdrażania. Dzięki naszym usługom ECM zyskujesz bezpieczeństwo prawne, którego potrzebujesz już dziś, i możesz łatwo zlecić na zewnątrz wszystkie związane z tym działania. Poza konkretnymi usługami angażujemy się również w rozwój cyfrowych narzędzi do wdrażania standardu ECM.

 

Zakres naszych usług

 • funkcja zarządzania ECM
 • rozwój utrzymania ECM
 • zarządzanie taborem ECM
 • prowadzenie utrzymania ECM
 • certyfikacja jako przedsiębiorstwo kolejowe z certyfikatem bezpieczeństwa część A i część B
 • przygotowanie instrukcji utrzymania ECM jako dokumentu podstawowego regulującego kwestie konserwacji, napraw, serwisu i utrzymania

Korzyści

 • Bezpieczeństwo prawne dla parku maszyn Klienta
 • bez nakładów na śledzenie aktualnych przepisów
 • zapewnienie jakości dzięki know-how producenta
 • stosowanie oryginalnych części zamiennych i zużywalnych
 • pełne informacje w jednym miejscu dzięki systemowi dokumentacji online
 • PlasserFleetControl z danymi na temat statusu maszyny i danymi historycznymi konserwacji oraz z informacjami wstępnymi dot. zbliżających się planowych czynności konserwacyjnych

Kwestia bezpieczeństwa prawnego dla operatorów pojazdów szynowych nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia. Dla wagonów towarowych ww. kwestia została wyjaśniona przez wprowadzenie Rozporządzenia UE nr 445/2011. Od roku 2011 roku muszą być one przeprowadzane przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie zgodnie z dokładnie określonymi przepisami.

Od roku 2013 certyfikacja zgodnie ze standardem ECM

Od początku ważna była dla nas zgodność z Rozporządzeniem UE 445/2011. W lipcu 2013 r. firma Franz Plasser Dienstleistungsgesellschaft mbH (DLG) w zakładzie Purkersdorf uzyskała certyfikat ECM dla wszystkich czterech głównych funkcji Rozporządzenia UE. Równolegle zakład w Purkersdorf został wyróżniony certyfikatem ECM za funkcję przeprowadzenia utrzymania. Od tego czasu wykonujemy czynności utrzymaniowe zgodnie ze standardem ECM.

Od połowy 2016 r. DLG posiada również certyfikację jako przedsiębiorstwo kolejowe z certyfikatem bezpieczeństwa część A i część B. Pozwala nam to również na uwzględnienie kolejowych aspektów operacyjnych utrzymania.

Przejrzysty status parku maszyn dzięki PlasserFleetControl

Oferujemy także platformę elektroniczną PlasserFleetControl. Dzięki niej jako części składowej PlasserSmartMaintenanceSuite można za pomocą jednego przycisku pobrać całą historię utrzymania związaną z ECM, aktualny status utrzymania oraz inne informacje, które można indywidualnie zdefiniować, dot. Twojego parku maszyn. Postępy prac konserwacyjnych można w każdej chwili śledzić - służą do tego protokoły i dokumenty. Zintegrowane zarządzanie flotą pokazuje terminy następnych przeglądów i konserwacji, co upraszcza planowanie użycia pojazdów do wykonania robót. Dodatkowo można tworzyć komunikaty o awariach/usterkach, które trafiają do naszych techników serwisowych, co następnie pociąga za sobą ich natychmiastową reakcję.

Dzięki narzędziu PlasserFleetControl spełniamy dla Klienta również wytyczne certyfikatu ECM w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz wykazania użycia i utrzymania swoich maszyn do budowy torów w oparciu o posiadane dowody.

Instrukcja utrzymania ECM w trakcie opracowywania

W instrukcji utrzymania (IHLF) są opisane wszystkie niezbędne czynności konserwacyjne i utrzymaniowe, które należy wykonywać przez cały okres użytkowania maszyn, a także procedury pomiarowe i kontrolne w odniesieniu do obowiązujących norm i standardów.

Wspólnie z uznanymi ekspertami opracowujemy po raz pierwszy zgodną z ECM instrukcję utrzymania specjalnie dla pojazdów specjalnych i maszyn torowych. Instrukcja utrzymania uwzględnia specyfikę krajową, aspekty związane z infrastrukturą oraz specyfikę Klienta; wkrótce będzie dostępna również jako narzędzie elektroniczne.

EUROPTEN: Od roku 2013 posiada bardzo dobre doświadczenia współpracy w obszarze utrzymania ECM świadczonego przez Plasser & Theurer

EUROPTEN (European Trans Energy GmbH) jest jednym ze znaczących graczy stale obecnym na europejskim rynku budowy sieci trakcyjnej. 140 wykwalifikowanych monterów realizuje projekty w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Do wykonywania wielu robót używa się maszyn do budowy torów firmy Plasser & Theurer. Utrzymanie 15 maszyn torowych z 10 wagonami towarowymi zgodnie ze standardem ECM jest realizowane w zakładzie w Purkersdorf od roku 2013. Markus Straka, kierownik projektu w EUROPTEN, odpowiedzialny za budowę sieci trakcyjnej, tak opisuje swoje doświadczenia:

Dlaczego dla Pana firmy ważne jest zapewnienie utrzymania zgodnie ze standardem ECM?

Straka: Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo coraz większą odpowiedzialność przerzucają na firmy wykonawcze. Dlatego jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy mieli zapewnione bezpieczeństwo prawne w przypadku wystąpienia ewentualnych incydentów naruszenia bezpieczeństwa.

Dlaczego zdecydowali się Państwo na zlecenie utrzymania swoich maszyn firmie Plasser & Theurer?

Straka: Po opublikowaniu Rozporządzenia UE nr 445/2011 stwierdziliśmy, że koszt certyfikacji zgodnie z kryteriami ECM nie opłacałby się firmie EUROPTEN. W celu zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa prawnego musieliśmy znaleźć partnera, który przejąłby za nas utrzymanie jako ECM. Firmę Plasser & Theurer znamy już od dawna jako producenta naszych maszyn i jako oferenta usług utrzymaniowych.

Czy decyzja okazała się słuszna?

Straka: Absolutnie tak. Powiedziałbym nawet, że firma Plasser & Theurer idealnie nadaje się do realizacji tego zadania. Posiada know-how producenta, a maszyny zna lepiej niż kto inny. Części zamienne produkowane są przez własne zakłady. Dlatego nie ma problemów z terminowością dostaw. Nawet jeśli trzeba dostarczyć rzadko potrzebną lub starszą część. W Purkersdorf firma Plasser & Theurer dysponuje niezbędną do przeprowadzenia czynności utrzymaniowych zgodnie ze standardem ECM infrastrukturą i zapewnia odpowiednich pracowników.

Czy widzi Pan różnice w porównaniu do utrzymania prowadzonej przed erą wprowadzenia ECM?

Straka: Tak, jakość wyraźnie się poprawiła. Jednym z istotnych postępów jest znacznie lepsza dokumentacja. Dla nas - jako Klienta - wszystkie procesy robocze stały się bardziej transparentne. Możliwość prześledzenia procesu jest definitywnie lepsza.

Jakie są Pana zdaniem największe korzyści z outsourcingu usług utrzymaniowych?

Straka: Zaoszczędziliśmy sobie nakładów pracy i kosztów związanych z certyfikacją ECM. Cieszymy się również, że utrzymanie jest wykonywane za nas. Gdybyśmy wykonywali prace utrzymaniwoe we własnym zakresie, musielibyśmy być cały czas na bieżąco śledzić wszelkie regulacje prawne oraz postęp techniczny. Plasser & Theurer zajmuje się tym za nas, a my koncentrujemy się na naszej podstawowej działalności.

Dziękuję za rozmowę!

Szerszy kontekst: Utrzymanie zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 445/2011

W dniu 29 czerwca 2009 we Włoszech w miejscowości Viareggio doszło do wykolejenia pociągu towarowego. Wagony były załadowane butanem i eksplodowały na terenie stacji. Zginęły 32 osoby. Infrastruktura kolejowa w pobliżu miejsca wybuchu została poważnie uszkodzona. Przyczyną wypadku było pęknięcie wału zestawu kołowego pierwszego wagonu.

Aby w przyszłości zapobiec tego rodzaju wypadkom w Europie, UE opracowała regulacje w zakresie utrzymania wagonów towarowych. Od 10 maja 2011 r. obowiązuje odpowiednie Rozporządzenie UE nr 445/2011.

Od tego czasu została w sposób ujednolicony we wszystkich państwach członkowskich UE wprowadzona obowiązkowa certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych. ECM (Entity in Charge of Maintenance) - podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdów dysponuje systemem utrzymania, który pozwala spełnić ustalone wymogi i przywrócić bezpieczeństwo eksploatacji wagonów towarowych poddanych czynnościom konserwacyjnym.

Cztery główne funkcje certyfikacji ECM

1 funkcja zarządzania

Reguluje nadzór i koordynację funkcji utrzymania oraz zapewnia bezpieczny stan techniczny wagonów towarowych. Obejmuje także ogólne funkcje zarządzania zgodnie z normą ISO 9001 (np. zarządzanie ryzykiem i kompetencjami). Funkcja zarządzania jest jedyną, której ECM (podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdów) nie może przenieść na inne podmioty.

2 funkcja rozwoju utrzymania

Oprócz zarządzania dokumentami utrzymania (zarządzanie dokumentami) przez cały okres eksploatacji, opisuje stan techniczny budowy pojazdów i prowadzi dokumentację historyczną wagonów. Funkcja ta zapewnia również spełnienie odpowiednich wymogów w zakresie kompetencji i dokumentacji.

3 Funkcja zarządzania utrzymaniem taboru

Trzecia funkcja polega na zarządzaniu wycofywaniem pojazdu z eksploatacji i przywróceniu do eksploatacji wagonów towarowych lub ich części i obejmuje następujące obszary:

 • udzielanie zleceń
 • badania okresowe/kontrola rewizyjna
 • naprawy
 • przebudowy
 • ograniczenia w korzystaniu
 • ponowne uruchomienie

4 funkcja prowadzenia utrzymania

Ta funkcja określa warunki w zakresie utrzymania technicznego wagonów towarowych i obejmuje dokumenty dotyczące dopuszczenia do użytkowania. Szczegółowo opisuje następujące obszary:

 • sprawdzanie zlecenia
 • zarządzanie zasobami
 • ocena stanowiska pracy
 • badanie końcowe i zatwierdzenie do eksploatacji
 • dowód/możliwość prześledzenia wykonanych robót
 • monitorowanie środków kontrolnych i pomiarowych