Kontrola rewizyjna

Postaw na know-how producenta

Jako producent nie tylko lepiej niż każda inna firma oferująca usługi serwisowe jesteśmy zaznajomieni z technologią naszych maszyn, lecz także posiadamy niezbędną dokumentację techniczną. A dzięki temu, że świadczymy usługi serwisowe na miejscu u Klienta, wiemy, na co zwracać szczególną uwagę przy pewnych typach maszyny W sprawie kontroli rewizyjnych zawsze możesz się zwrócić do firmy Plasser & Theurer, który jest w tym zakresie najlepszym partnerem, a jego przewaga w postaci posiadanego know-how oznacza dla Twojej firmy komfort obsługi.

Zakres naszych usług

  • Kontrole rewizyjne zgodnie z instrukcją utrzymania uwzględniającą specyfikę kraju
  • wykonanie wszystkich koniecznych robót
  • zdefiniowane usługi po stałej cenie

Korzyści

  • Zapewnienie wdrożenia wymogów prawnych
  • korzyść zapewnienia jakości dzięki zastosowaniu oryginalnych części zamiennych i zużywalnych
  • możliwe aktualizacje w trakcie wykonywania robót